วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเดฟ” เทรนด์ เอง

06 พ.ค. 2019
171

 

พบปะให้ข้อคิด ทหารใหม่-ครูฝึก ค่ายเสนาณรงค์ กร้าว ต้องไม่มีการทำร้ายร่างกาย ลงโทษทหารใหม่ ด้วยวิธีรุนแรง ต้องไม่มีบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากการฝึก สั่ง ผบ.หน่วย ดูแลใกล้ชิด

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ภายใน ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีพล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 ต้อนรับ

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำว่า “ผู้ฝึกจะต้องดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด จะต้องไม่มีการทำร้ายร่างกาย หรือลงโทษทหารใหม่ด้วยวิธีรุนแรง นอกเหนือจากระเบียบ

จะต้องไม่มีการได้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการฝึก และทุกครั้งที่มีการฝึกจะต้องระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน

โดยน้องๆ ทหารใหม่ต้องบอกอาการความเจ็บป่วยของตัวเองต่อครูฝึกด้วยความเป็นจริง เพื่อช่วยกันสังเกตอาการ และเฝ้าระวังอย่างทันท่วงที

ที่สำคัญผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสูตรการฝึก ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทหารใหม่ ถ้ามีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องบำบัดรักษาและเลิกโดยเด็ดขาด”

โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้มีการตรวจความพร้อมทั้งทางด้านของยุทโธปกรณ์ในการฝึกสอน ความรู้ของครูผู้ฝึก และแบบเรียนต่างๆ ที่ต้องใช้สอนพลทหารใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นน้องเล็กของกองทัพบก เพื่อการรับใช้ชาติ

error: Content is protected !!