วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

อีกวันประวัติศาสตร์ของไทย

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

พสกนิกร แต่งเหลือง รอเฝ้า เนืองแน่น

 

error: Content is protected !!