วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

Blue Strike 2019

 

ทหารนาวิกโยธิน ไทย-จีน ร่วมฝึกแลกเปลี่ยน อาวุธประจำกาย และ ยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ

หมวดฝึกนาวิกโยธิน ได้ทำการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐานระหว่างกัน ในการใช้อาวุธประจำกาย 
การลงเร่งด่วน ด้วยเชือก FAST ROPE การฝึกยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ

ที่ สนามฝึกค่าย ค่ายซานตัวเถา (Sanduotang) ของทหารนาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

error: Content is protected !!