วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

 

ทรงพระเจริญ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใหม่ หบังทรงขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ใหม่ รัชกาลที่10

error: Content is protected !!