วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ทรงแย้มพระสรวล กับ “สมเด็จพระกนิษฐาฯ”

 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงได้รับพระราชทาน พระนามใหม่ว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี “

#เฉลิมพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑

error: Content is protected !!