วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ขบวนราบใหญ่ “

 

 

เสด็จพระราชดำเนินโดย “ขบวนราบใหญ่ “ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562

error: Content is protected !!