วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

ทรงพระเจริญ
เสด็จออกมหาสมาคม ครั้งแรก หลังขึ้นครองราชย์ฯ ตามโบราณราชประเพณี

error: Content is protected !!