วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ภาพ ….ที่ทำให้ ปวงชนชาวไทย…เอิบอิ่มหัวใจเป็นที่สุด

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกอด “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ”
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล เมื่อทรงทอดพระเนตร และ ทรงกราบ สมเด็จพระเทพฯ และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ

error: Content is protected !!