วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“พลเอกประยุทธ์” ถวายพระพร จากทิศประจิม

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น 1 ใน8 บุคคล 8ทิศ ที่เข้าถวายพระพร “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในทิศ ประจิม หรือ ทิศตะวันตก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังทรงสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และ ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ ตามโบราณ ราชประเพณี

4พค.2562

error: Content is protected !!