วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสถาปนา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี “

“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “

error: Content is protected !!