วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เริ่มแล้ว…..พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ยิ่งใหญ่

 

ริ้วขบวนอัญเชิญ”พระราชสิริ “….พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ไปตั้งแต่ง ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

บันทึกประวัติศาสตร์……วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 09.54 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ออกจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาขึ้นพระราชยานกง ที่หน้าเกยประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กระทั่งเวลา 10.05 น. ได้มีเคลื่อนพระราชยานกงเข้าสู่ริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร เมื่อพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ

เวลา 10.08 น. จึงยาตราริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ตามจังหวะกลอง โดยใช้เส้นทางถนนหน้าศาลาสหทัยสมาคม เลี้ยวซ้ายถนนจักรีจรัณย์ เข้าประตูพิมานไชยศรี ไปตามถนน อมรวิถี จากนั้นพระราชยานกงเทียบเกยหน้าประตูทวารเทเวศวรรักษา รวมระยะทาง 220 เมตร

เวลา 10.15 น. ริ้วขบวนฯ เทียบที่เกยหน้าพระเทเวศรรักษา พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคมพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เพื่อเชิญจากพระราชยานกง นำไปตั้งแต่งที่พระแท่นมณฑล ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยเข้าทางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แล้วขึ้นไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ตั้งอยู่ริมผนังด้านตะวันออก เป็นที่ประดิษฐานเครื่องบรมราชาภิเษกหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดสิ่งสักการะพระพุทธรูปสำคัญ หมวดพระเจ้า หมวดพระราชสิริ หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก หมวดเครื่องต้น หมวดเครื่องพิชัยสงคราม หมวดพระแสง หมวดเครื่องสูง และหมวดเครื่องราชูปโภค ที่ตั้งแต่งอยู่ในพระแท่นมณฑล เตรียมการเพื่อการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันพรุ่งนี้ ( 4 พ.ค.)

สำหรับพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ถือเป็นในหมวดพระราชสิริ

การจัดขบวน มีการจัดกำลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำริ้ว และส่วนพระราชยาน

สำหรับส่วนนำริ้ว มี 1 ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องประโคม เป็นริ้วขบวนเชิญเครื่องดนตรีตามโบราณราชประเพณี เพื่อใช้ประโคมในริ้วขบวน

โดยประกอบไปด้วย ริ้วเชิญกลองชนะทอง กลองชนะเงิน แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ ปี่ และเปิง โดยริ้วกลองชนะทองและเงิน จัดกำลังจากโรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนริ้วแตรฝรั่ง แตรงอน และสังข์ จัดกำลังจากกองทัพเรือ ริ้วกลองชนะทอง 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10 นาย ตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2 แตรงอน 3 และสังข์ อีก 2 เดินเป็นริ้วขบวนขวา ริ้วกลองชนะเงิน 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10 นาย

ตามด้วยริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2 แตรงอน 3 และสังข์ อีก 2 เป็นริ้วขบวนซ้าย โดยมีจ่าปี่ และจ่ากลอง (เปิง) อย่างละ 1 นาย เดินอยู่ย่านกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย จัดจากสำนักพระราชวัง

ผู้เชิญกลองชนะทองและเงิน แต่งกายด้วยเสื้อปัสตูเขียวขลิบเหลือง กางเกงปัสตูเขียวขลิบเหลือง สวมถุงเท้าสีดำ สวมหมวกกลีบลำดวนเขียวขลิบเหลือง รองเท้าหนังสีดำ ผู้เชิญแตรงอน แตรฝรั่ง, สังข์ แต่งกายด้วยเสื้อกำมะหยี่สีบานเย็น คาดเข็มขัดแถบทองหัวครุฑ นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีบานเย็น ยอดเกี้ยว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ จ่าปี่ และจ่ากลอง แต่งกายด้วยเสื้อเข้มขาบไหม คาดเข็มขัดแถบทองหัวครุฑ กางเกงมัสรูไหม สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

พระราชยาน ประกอบไปด้วย 3 ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน และตอนเครื่องสูงหลัง สำหรับตอนเครื่องสูงหน้า เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหน้า พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์ บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่างฉัตร 4 คัน และพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 องค์ โดยจัดตอนการเดินเป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวาและซ้าย จัดนายทหารสัญญาบัตรจากกรมพลาธิการทหารบก ปฏิบัติหน้าที่กำกับเครื่องสูงหน้าขวาและซ้าย แต่งกายด้วยชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้า เดินนำ ตามด้วยเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่นลวด 5 ชั้น ข้างละ 3 องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น

แล้วปิดท้ายด้วยฉัตร 7 ชั้น ข้างละ 1 องค์ จัดจากกำลังพลของกรมพลาธิการทหารบก

ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหน้า จัดจากนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญพระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหน้าขวาและซ้าย จำนวน 6 องค์ ได้แก่ พระแสงดาบนาคฝักทองคำโกร่งลงยา พระแสงดาบนาคสามเศียร พระแสงดาบนาคสามเศียร ลายมงคล 8 จำนวน 2 องค์ พระแสงหอกร่อนใหญ่ และพระแสงหอกพระมหากฐิน เป็นต้น

ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้า สวมเสื้อนอกขาวแบบราชการ คาดด้วยรัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว ชุดผู้เชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าและหลัง สวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว แนวอกมีกระดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำนวน 5 กระดุม ประดับแผงคอสีกรมท่าดิ้นเงิน ประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ นุ่งผ้าม่วงเชิงลายดิ้นสีเงิน ดวงดาราเท่าจำนวนชั้นยศพร้อมหมายเลขชั้นซี ขอบลายดิ้นเงิน สวมประคดริ้วดิ้นเงินและไหมสีเงินทำเป็นริ้วสลับกัน สวมถุงมือสีขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ห่วงสีเงิน หมวกทรงประพาสผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน ลายขลิบเงิน ยอดเกี้ยวโลหะสีเงิน และหน้าหมวกตราครุฑสีเงิน

ตอนพระราชยาน ประกอบไปด้วย พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร

โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง แต่งกายชุดปกติขาว เดินนำตอนพระราชยาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ไปตั้งแต่ง ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

การนี้ จัดนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏฯ จำนวน 8 นาย แต่งกายสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม รัตประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ และปฏิบัติหน้าที่เป็นมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน 4 นาย แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี ยืนประจำตำแหน่งคู่เคียง 4 มุมของพระราชยานกง และปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอินทร์-พรหม เชิญจามร แต่งกาย สวมเสื้ออัตลัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคดโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ เจ้าพนักงานอินทร์เชิญจามร เคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านซ้าย และเจ้าพนักงานพรหมเชิญจามรเคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านขวา ข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายที่ประทับ แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี ปฏิบัติหน้าที่เป็นมหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยาน ได้แก่ พระกลด 1 พัดโบก 1 บังพระสูรย์ 1

กำกับพระราชยานกง คู่เคียงพระราชยาน แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานกง แต่งกาย สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม รัดประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

มหาดเล็กเชิญพระกลด พัดโบก และบังพระสูรย์ แต่งกายด้วย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เจ้าพนักงานอินทร์เชิญจามร แต่งกาย สวมเสื้ออัตลัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคดโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ

เจ้าพนักงานพรหมเชิญจามร แต่งกาย สวมเสื้ออัตลัตสีแดง กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี่ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีน้ำตาล ผ้ารัดประคดโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ

ด้านตอนเครื่องสูงหลัง เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหลัง พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์ บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร 4 คัน และพระแสงหว่างเครื่องหน้า 4 องค์

โดยจัดตอนการเดิน เป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย

ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา และซ้าย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น ข้างละ 1 องค์ ตามด้วยฉัตร 5 ชั้น ข้างละ 2 องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น แล้วปิดท้ายด้วย นายทหารสัญญาบัตร จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่กำกับเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวาและซ้าย แต่งกายด้วยชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลัง เดินตามปิดท้ายริ้วขบวนริ้วพระแสงหว่างเครื่องหลัง เป็นนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญพระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหลังขวาและซ้าย จำนวน 4 องค์ ได้แก่ พระแสงดาบด้ามนาค จำนวน 2 องค์ พระแสงทวนถม และพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง

ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลัง สวมเสื้อนอกขาวแบบราชการ คาดด้วยรัดประคดแดงดอกขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ สวมหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำ ยอดเกี้ยว ชุดเจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลัง สวมหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวแดง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงมัสรูไหม รัดประคดโหมดเทศ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว แนวอกมีกระดุมโลหะสีเงินขนาดใหญ่ มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำนวน 5 กระดุม ประดับแผงคอสีกรมท่าดิ้นเงิน ประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ นุ่งผ้าม่วงเชิงลายดิ้นสีเงิน ดวงดาราเท่าจำนวนชั้นยศพร้อมหมายเลขชั้นซี ขอบลายดิ้นเงิน สวมประคดริ้วดิ้นเงินและไหมสีเงินทำเป็นริ้วสลับกัน สวมถุงมือสีขาว ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ห่วงสีเงิน หมวกทรงประพาสผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน ลายขลิบเงิน ยอดเกี้ยวโลหะสีเงิน และหน้าหมวกตราครุฑสีเงิน

error: Content is protected !!