วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“สมเด็จพระราชินี ใน รัชกาลที่ 10”

03 พ.ค. 2019
382

“รร.เสนาธิการทหารบก และ วิทยาลัยการทัพบก” ปลาบปลื้ม ที่ “สมเด็จพระราชินี ใน รัชกาลที่10”เคยมาศึกษา…เสธ.ทบ.91 และ วทบ.59

นอกจาก พระปรีชา ด้านการฝึกทางทหาร แล้ว ….”สมเด็จพระราชินี สุทิดา” ยังทรงเข้ารับการศึกษาทางทหาร. สำหรับ นายทหาร ทั้ง 2 หลักสูตร คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร หลักประจำ รุ่นที่ 91 ในปี 2556 -2557 ทรงได้รับพระราชทาน เข็มเสนาธิปัตย์ ที่ประดับเครื่องแบบ ที่กระเป๋าขวา และ ทรงเข้าศึกษา วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 59 ในปี 2559

ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตร ที่นายทหารบก ที่จบจากสถาบันหลัก ทุกคนต้องเข้าศึกษา และสำหรับผู้ที่จะเป็น ผบ.หน่วย ระดับผู้บังคับการกรม

จึงเป็นที่ปลาบปลื้ม และเป็นเกียรติประวัติของสถาบันการศึกษาทางทหาร สถาบันหลักของ กองทัพบก ที่ สมเด็จพระราชินี ใน รัชกาลที่10
ทรงเคยมารับการศึกษาอบรม ทรงเป็นศิษย์เก่า

error: Content is protected !!