วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กกบ” ห่วง ทหารใหม่”ทัพไทย”

02 พ.ค. 2019
312

“บิ๊กกบ” ห่วง ทหารใหม่”ทัพไทย” ส่ง “เสธ.เวฟ” พบปะ ยันจะดูแลอย่างดีที่สุด พร้อมเปืดหน่วย ให้ญาติพี่น้อง มาส่ง และเยี่ยมชม …. ทำ กรุ๊ปไลน์ และ เปิดเพจ แจ้งข่าวสารถึง พ่อแม่ผู้ปกครอง

“เสธ.เวฟ” พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ จาก จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 577 นาย ที่เข้าประจำการในผลัดที่ 1/62 ของ กองพันระวังป้องกัน กองบัญชาการกองทัพไทย

เพื่อตรวจความเรียบร้อยของสถานที่รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว และสิ่งอุปกรณ์สำหรับทหารใหม่ โดยละเอียด

พร้อมกับชี้แจง และแจ้งให้ทราบว่า บิ๊กกบ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใย

และได้สั่งการให้ หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ดูแลและเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายที่เข้าประจำการอย่างดีที่สุด
ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมในทุกด้าน

ตลอดจนการชี้แจงสิทธิที่ทหารใหม่จะได้รับระหว่างการรับราชการ รวมทั้งสิทธิสวัสดิการ การดูแลทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร และการฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

พร้อมเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการฝึก มาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

โดยได้สั่งการให้วางแผนเผชิญเหตุ เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย และเตรียมอุปกรณ์บรรเทาความร้อน พร้อมทั้งจัดการฝึกในสภาพอากาศที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกทุกนาย

โดยได้เปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัว ได้เข้าเยี่ยมชม กรรมวิธีในการดูแลทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ทั้งอาคารที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง เป็นต้น

และให้หน่วยฝึกเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับญาติและครอบครัวทหารใหม่อย่างอบอุ่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารทหารใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเปิดสายด่วนทางโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน, การจัดตั้งกรุ๊ปไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์, การจัดทำเฟซบุ๊ค ในชื่อ “เพจกองพันระวังป้องกัน กองบัญชาการกองทัพไทย” เพื่อให้ครอบครัวคลายกังวลและเกิดภาคภูมิใจว่าบุตรหลานของท่านได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

error: Content is protected !!