วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

เปิดฉาก ฝึก

 

“เสธ.ทร.” ร่วมเปิด การฝึกร่วม นาวิกโยธิน ไทย-จีน Blue Strike 2019 ที่ กวางตุ้ง ….. จีนเป็นเจ้าภาพ ผลัดกันทุก2 ปี สะท้อนสัมพันธ์แน่น

“เสธ.อุ้ย” พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายไทย และพล.ร.ต.กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ที่ ท่าเรือม้าเสีย เมืองจ้านเจียง มลฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กำลังฝ่ายไทยมี พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กองเรือฟริเกต ที่ 2 / ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผบ.พลนาวิกโยธิน / รอง ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กฝ.BLUE RTRIKE 2019

และมี เรือหลวง นเรศวร ร.ล.บางปะกง ที่เป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน เข้าร่วมการฝึก ระหว่าง 2-8 พฤษภาคม 2562

BLUE STRIKE เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่ากองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก

เป็นการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!