วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กหลอด” เปิดค่ายสุรสีห์ ต้อนรับทหารเกณฑ์ ผลัด1

01 พ.ค. 2019
222

“บิ๊กหลอด” เปิดค่ายสุรสีห์ ต้อนรับทหารเกณฑ์ ผลัด1พร้อม เปิดหน่วยให้ญาติเยี่ยมชม อย่างละเอียด….รับประกัน ดูแล อย่างดีที่สุด

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 / 2562 ที่มารายงานตัวเข้าประจำการ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม นี้

และพบปะ ทักทายทหารใหม่และญาติ พร้อมให้ความมั่นใจว่า ทุกหน่วยทหารจะให้การดูแลทหารใหม่ อย่างดีที่สุด

พร้อมกันนี้ยังมีการจัดซุ้มอาหารน้ำดื่มบริการให้กับ “น้องคนเล็ก” ของกองทัพบกและญาติทหารใหม่ ด้วย

กองพลทหารราบที่ 9 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งในปีนี้จะมีทหารกองประจำการประจำปี 2562 ผลัดที่ 1 สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,918 นาย

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็น “ทหารต้นแบบ ในอนาคต” Smart Soldiers Strong Army ที่เน้นย้ำให้กำลังพลมีความแข็งแรง มีระเบียบวินัย ทั้งการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม

รวมทั้งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถานบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งจะดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหาร

จึงให้หน่วยทหารจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุดในการรับทหารใหม่ผลัด 1/62

จะมีการแบ่งสรรเข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยญาติและครอบครัว จะได้ร่วมสังเกตการณ์ เห็นกรรมวิธีทหารใหม่ในทุกขั้นตอน

และเป็นครั้งแรก ที่เปิดให้ญาติและผู้ปกครอง ได้เข้าชมที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย ระบบการรักษาพยาบาล อย่างละเอียด พร้อมอธิบายกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม รวมทั้ง สิทธิและสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวทหารใหม่ ตลอดจนขอให้ญาติของทหารใหม่มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

error: Content is protected !!