วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทรงประกอบ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

 

ข่าวราชสำนัก เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อุยธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว‬

โดย ทรงจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ตามกฎหมาย โดยมี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นนายทะเบียน และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นเจ้าหน้าที่ ถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงลงพระนาม และ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมี คณะองคมนตรี. นายกรัฐมนตรี ประธาน สนช. และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมพิธี

เมื่อเวลา 16.32 น.ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมาจึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ 1 พค.2562

error: Content is protected !!