วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

108 ทหาร กลาโหม บวช ถวาย “ร.10” เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก…. 

30 เม.ย. 2019
185

“ปลัดกลาโหม” จัดเฉลิมพระเกียรติฯ

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท และการปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 108 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ที่ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

error: Content is protected !!