วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

แปลงร่าง คำสั่ง คสช. เป็น กม.ปกติ

30 เม.ย. 2019
194

 

ครม.สั่งตั้งทีมทบทวน คำสั่ง คสช.-
ม.44 ฉบับไหนคงไว้-ฉบับไหน ควรยกเลิก พร้อม แปลงร่าง คำสั่งคสช.62 ฉบับ งานที่จำเป็น เป็นกม.ปกติ

พลตรี อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่าในที่ประชุม คสช.มีการหารือถึงคำสั่งตามมาตรา 44 ที่ต้องมีการไปทบทวนว่าคำสั่งไหนจบสิ้นแล้ว เช่น การแต่งตั้ง หรือคำสั่งไหนที่ยังไม่จบ โดยให้แต่ละกระทรวงต่างๆ ไปดู

ซึ่งเหลือคำสั่งประมาณ 62 คำสั่ง เช่น เรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU Fishing และกรณีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ที่จะต้องให้แต่ละกระทรวงไปเปลี่ยนแปลงเป็นกฎหมายหรือกฎกระทรวง

นอกจากนี้ ยังให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูคำสั่งว่าคำสั่งใดควรยกเลิกหรือควรอยู่ต่อ ซึ่งเมื่อคณะทำงานดังกล่าวประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะออกมาตรา 44 มาอีกฉบับ เพื่อดูรายละเอียดยกเลิกคำสั่งมาตรา 44

error: Content is protected !!