วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

โฆษก คสช.เผย เตรียมยกเลิก ประกาศและคำสั่ง คสช. 57 ฉบับ ที่หมดความจำเป็น

30 เม.ย. 2019
139

โฆษก คสช.เผย เตรียมยกเลิก ประกาศและคำสั่ง คสช. 57 ฉบับ ที่หมดความจำเป็น เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว และคำสั่ง หน.คสช.-ม.44 อีก3-4ฉบับ ส่วนที่เหลือ แปลงร่าง เป็น กม.ปกติแล้ว

พันเอก วินธัย สุวารีโฆษก คสช. กล่าวว่า การประชุม คสช. วันนี้ ที่มีการพิจารณา ยกเลิกคำสั่ง คสช. เพราะในห้วงที่ผ่านมา นั้น 1. มีประกาศ กับ คำสั่ง คสช. ได้มียกเลิกไปก่อนหน้า

2. บางส่วนเสร็จสิ้นภารกิจ กับ สิ้นผลไปตามการปฏิบัติหน้าที่ คสช.

3. บางส่วน บางฉบับอาจอยู่ในลักษณะที่หมดความจำเป็น ที่มีการพิจารณากันไปในวันนี้ มีทั้ง ประกาศ คสช. และ คำสั่ง คสช. โดย ส่วนใหญ่ ออกเมื่อช่วง ปี 2557 รวมในส่วนนี้แล้ว ประมาณ 57 ฉบับ

กับ ชุด คำสั่ง หน.คสช. ที่ออกตาม ม 44. อีก ประมาณ 3-4 ฉบับ. เช่น คำสั่ง หน. คสช. เรื่อง การเลือกกรรมการ แทนที่ว่าง ในคณะกรรมการ กสทช.

เรื่อง การแก้ไขปัญหา การกำกับดูแลและการพัฒนาการบินพลเรือน. เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

error: Content is protected !!