วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

พลทหาร ลูกม้า อำลา “พล.ม.3”

30 เม.ย. 2019
599

พลทหาร ลูกม้า อำลา “พล.ม.3” ปลดประจำการ ด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นทหาร ครั้งหนึ่งในชีวิต

ณ ลานอัศวิน อาคาร เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์

พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งพลทหาร ซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ 1/58 – ผลัดที่ 2/61

โดย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารดีเด่นของหน่วย

พร้อมทั้งมอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และพบปะญาติของทหารที่จะปลดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงความเสียสละ และความภาคภูมิใจในการเป็นทหาร

ที่ ลานอัศวิน อาคาร เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

error: Content is protected !!