วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

คสช. กำชับ ทุกส่วน ถวายงาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติอย่างสูงสุด

29 เม.ย. 2019
169

 

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. และ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พลเอก ณัฐพล ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการดำเนินงานตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกส่วนร่วมกันถวายความปลอดภัยและถวายงานในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติสูงสุด

โดยเฉพาะมาตรการในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีในงานพระราชพิธีอันสำคัญยิ่ง

error: Content is protected !!