วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

ใครน๊าาาา อยู่บนหลังคา ?ซ่อมสร้างบ้าน ก็ งานของทหาร

28 เม.ย. 2019
311

 

ทหาร กองกำลังรักษาความสงบฯ(กกล.รส.) จ.นครพนม โดย ขุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ (ชป.รส.อ) อ.โพนสวรรค์ นครพนม ร่วมกับ กองร้อย มทบ.210 เข้าช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในเขตพื้นที่ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม หลายสิบหลังคาเรือน อย่างเร่งด่วน เพราะชาวบ้านไม่มีที่อยู่ ที่หลับนอน

error: Content is protected !!