วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ตรวจเนี๊ยบ ยัน ห้องน้ำ!ต้อง แยกให้ออก ระหว่าง เจ็บป่วยจริง กับ สำออยแกล้งเจ็บป่วย

28 เม.ย. 2019
152

 

“แม่ทัพ4”สั่งเด็ดขาด ฝึก “ทหารใหม่” ห้าม มี เจ็บ-ตาย ห้ามลงโทษเกินระเบียบ ห้ามมีภาพเสื่อมเสียง ลงโซเชี่ยลฯ เตือนให้แยกให้ออก ระหว่าง เจ็บป่วยจริง กับ สำออยแกล้งเจ็บป่วย หวั่นผิดพลาด แนะฝึกระวังโรคลมร้อน เข้มห้องนอน ห้องน้ำ โรงเลี้ยง ดูแลน้องสุดท้องของกองทัพบก” สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม เตือนห้ามหาประโยชน์จาก สิทธิ-สวัสดิการ พลทหาร

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและสั่งการแก่ผู้ฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 2562 ที่ ห้องประชุมจวนวรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเน้นย้ำและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ทั้ง 43 หน่วยฝึก ให้มีความพร้อมและเข้าใจตรงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก

การฝึกทหารใหม่ถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นการฝึกที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสนใจ

อีกทั้ง สังคมภายนอกยังจับตามอง กองทัพจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมถึงเรื่องการฝึกและดูแลทหารใหม่ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสบายใจเมื่อลูกหลานเข้าหน่วยทหาร

แม่ทัพภาค4 ได้สั่งการและเน้นย้ำว่า “ผู้ฝึกจะต้องดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด

และจะต้องไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือลงโทษทหารใหม่ ด้วยวิธีรุนแรงนอกเหนือจากระเบียบว่าด้วยการลงทัณฑ์ และ ต้องไม่มีการได้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการฝึกใด ๆ

และทุกครั้งที่มีการฝึกจะต้องระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ให้ถือตามคำแนะนำของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด

เมื่อมีทหารที่เจ็บป่วยผู้ฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกต้องทราบข้อมูลและดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องช่วยกันสังเกตอาการ พร้อมประเมินความเจ็บป่วย ไม่ให้เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงการฝึกของทหารใหม่

ด้านสภาพความเป็นอยู่ โรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ในเรื่องของสิทธิ สวัสดิการจะต้องไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ และให้เป็นไปตามความสมัครใจ สามารถตรวจสอบได้

โดยให้หน่วยฝึกทุกหน่วย ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆของหน่วยจะต้องไม่มีภาพความเสื่อมเสียเผยแพร่ ในสื่อโซเชียลอย่างเด็ดขาด

ที่สำคัญผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากตรวจพบจะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กองทัพกำหนด

ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยตระหนักและเรียนรู้ปฏิบัติตามนโยบายการฝึกทหารใหม่ที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด

และดูแลทหารใหม่เสมือนเป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และขอให้ตลอดช่วงของการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

error: Content is protected !!