วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ทัพเรือ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์

27 เม.ย. 2019
206

 

จัด”เรือหลวงปิ่นเกล้า เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร” ยิงสลุตหลวงพิเศษ ถวาย วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6พค.คราวละ 101 นัด รวม 265 นัด จัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ร่วมขบวน ขณะ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลอยลำ ท่าราชวรดิษฐ์ ถวายพระเกียรติ

กองทัพเรือ เตรียมยิงสลุตหลวงพิเศษทางเรือครั้งประวัติศาสตร์ 101 นัด โดยใช้เรือหลวง 3 ลำ คือ เรือหลวงปิ่นเกล้าเรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงมกุฎราชกุมาร

พร้อมทั้ง จัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ร่วมขบวนในการยิงสลุตหลวงพิเศษครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ เฉลิมพระเกียรติ ในการพระราชพิธีบรมราขาภิเษก
4- 6 พฤษภาคม นี้ โดยเรือเหล่านี้ ล้วนมีความหมาย ทั้งชื่อและประวัติเรือ

โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.20 ยิงสลุตหลวงพิเศษ จำนวน 101 นัด

เวลา 14.00 น. ยิงสลุตหลวงพิเศษ จำนวน 101 นัด
เวลา 14.30 น. ยิงสลุตหลวง 21 นัด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาเริ่มขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ทร.จะยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.30 น. ยิงสลุตหลวงอีก 21 นัด

ขณะ จัด “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลอยลำ ในแม่น้ำเข้าพระยา ท่าราชวรดิษฐ์ หน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายพระเกียรติ

error: Content is protected !!