วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“ปลัดฯณัฐ” ลุยต่อ!!

 

ปลัดกลาโหม นำ”จิตอาสาฯ”ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคู รอบใน เกาะรัตนโกสินทร์ คลองหลอด วัดราชนัดดา-วัดราชบพิธ รับงานพระราชพิธีฯ และ คืนความงาม น้ำใส ให้ คลองหลอด

หลังจาก นำทีม กลาโหมและ จิตอาสา ลุย พัฒนา คลองหลอด และกลาโหม จนสวยงาม ประดุจ สยามเวนิส แล้ว…. วันนี้ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาฯ”ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคู เมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ ถนนราชินี คลองหลอดวัดราชนัดดา และ คลองหลอดวัดราชบพิธ

โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื้นที่กันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการขุดลอกคูคลอง และการฉีดล้างผนังเขื่อน ของคูคลองเมืองเดิม หลอดวัดราชนัดดา และหลอดวัดราชบพิธ

นอกจากนี้ยังมีการเก็บขยะ และฉีดล้างน้ำทำความสะอาดถนนอัษฎางค์ และถนนราชินีอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหม และพื้นที่โดยรอบคลองคูเมืองเดิม เพื่อทำให้พื้นที่ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีความสะอาด เพื่อรองรับในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 นี้

error: Content is protected !!