วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทบ.ฟิตร่วมฝึกออสเตรเลีย อเมริกา สิงคโปร์

25 เม.ย. 2019
351

 

กองทัพบกเดินหน้านโยบายเสริมทักษะความชำนาญทางทหารให้กำลังพล สู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนพ.ค.ได้ส่งหน่วยทหารราบเข้าฝึกผสมใน 3 ประเทศ ภายใต้รหัส TEMPLE JADE 19 (ออสเตรเลีย) , Kocha Singa 19 (สิงคโปร์) และ Lightning Forge (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งการฝึกในแต่ละประเทศภายใต้สภาวการณ์ที่หลากหลายทำให้กำลังพลได้เห็นรูปแบบการฝึกและเทคโนโลยีทันสมัยเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เฉพาะด้านรวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 17 พ.ค.2562 กองทัพบกส่งกำลังพล 90 นาย จากกองพลทหารราบที่ 7 เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกออสเตรเลีย ภายใต้ รหัส “TEMPLE JADE 19” โดยจะทำการฝึกที่ กองพันที่ 1 กรมออสเตรเลียรักษาพระองค์ (1st Battalion, The Royal Australian Regiment (1 RAR)) ณ Lavarack barracks เมืองทาวน์สวิลล์ รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลียโดยเน้นการเพิ่มทักษะเป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก ทั้งนี้ TEMPLE JADE เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลีย ที่จัดการฝึกทุก 3 ปีโดยมี กองพลทหารราบที่ 3 เข้าร่วมการฝึก
นอกจากนี้ในระหว่าง 14- 26 พ.ค.2562 กองทัพบกส่งกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 120 นาย เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้ รหัส “คชสีห์ 2019” (KOCHA SINGA) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกองทัพบกสิงคโปร์จัดกำลังพลจาก กองพลน้อยยานเกราะที่ 8 เข้าร่วมการฝึก โดยเน้นการเพิ่มทักษะทางยุทธวิธี เทคนิคการรบใน�พื้นที่เมือง ป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง สำหรับการฝึกผสม รหัส “คชสีห์ 2019” ( KOCHA SINGA 2019 ) ซึ่งเป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยกองพันทหารราบ
สำหรับการฝึกลำดับสุดท้าย คือ การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองกำลังทางบก สหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก ภายใต้รหัส “ Lightning Forge “ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 20พ.ค.- 7 มิ.ย. 2562 ณ ค่ายสกอร์ฟิลต์ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นการฝึกครั้งแรกที่กองทัพบกไทยส่งกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 130 นาย เข้ารับการฝึกกับ กองพล�ทหารราบที่ 25 กองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก การฝึก Lightning Forge ในครั้งนี้ มุ่งฝึกเพื่อเพิ่มทักษะด้านการรบ การศึกษายุทธวิธีรูปแบบต่างๆ การลาดตระเวนในภูมิประเทศที่มีความแตกต่าง การรบในสิ่งปลูกสร้าง เน้นการแก้ปัญหาของผู้บังคับหน่วย จากระดับผู้บัญชาการกองพล จนถึงผู้บังคับกองร้อย หลังจากจบการฝึกจะมีการประเมินผลร่วมกันในช่วงเดือนก.ย.ที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม ( Joint Readiness Training Center ( JRTC ) รัฐหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย
การส่งกำลังพลเข้าร่วมในการฝึกผสมกับมิตรประเทศเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่มุ่งสู่การเป็น “Smart Soldier Strong Army” ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ทางด้านการทหารแล้ว ยังจะเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในงานด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพและประเทศ

error: Content is protected !!