วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ทบ.ยุค “บิ๊กแดง”

25 เม.ย. 2019
245

ทบ.ยุค “บิ๊กแดง” เดินหน้าฝึกกับ มิตรประเทศ ทั้ง “TEMPLE JADE 19” กับ ออสเตรเลีย , KOCHA SINGA กับ สิงคโปร์ และ Lightning Forge กับ อเมริกา ครั้งแรก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบกเดินหน้านโยบายเสริมทักษะความชำนาญทางทหารให้กำลังพล สู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดย ในเดือนพฤษภาคม นี้ ส่งหน่วยทหารราบเข้าฝึกผสมใน 3 ประเทศ ภายใต้รหัส TEMPLE JADE 19 กับ ออสเตรเลีย , Kocha Singa 19กับ สิงคโปร์ และ Lightning Forge กับ สหรัฐอเมริกาฝ

ซึ่งการฝึกในแต่ละประเทศภายใต้สภาวการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้ จะทำให้กำลังพลได้เห็นรูปแบบการฝึกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

โดยระหว่างวันที่ 27เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 กองทัพบกส่งกำลังพล 90 นาย จากกองพลทหารราบที่ 7 เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกออสเตรเลีย ภายใต้ รหัส “TEMPLE JADE 19”

โดยจะทำการฝึกที่ กองพันที่ 1 กรมออสเตรเลียรักษาพระองค์ (1st Battalion, The Royal Australian Regiment (1 RAR)) ที่ Lavarack barracks เมืองทาวน์สวิลล์ รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
�โดยการฝึกเน้นการเพิ่มทักษะเป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก ทั้งนี้ TEMPLE JADE เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลีย ที่จัดการฝึกทุก 3 ปี

สำหรับครั้งล่าสุด จัดขึ้นในปี 2016โดยมี กองพลทหารราบที่ 3เข้าร่วมการฝึก

นอกจากนี้ในระหว่าง 14-26 พฤษภาคม2562 กองทัพบกส่งกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 120 นาย เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้ รหัส �“คชสีห์ 2019” (KOCHA SINGA) ที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยกองทัพบกสิงคโปร์จัดกำลังพลจาก กองพลน้อยยานเกราะที่ 8เข้าร่วมการฝึก โดยเน้นการเพิ่มทักษะทางยุทธวิธี เทคนิคการรบใน�พื้นที่เมือง ป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

สำหรับการฝึกผสม รหัส “คชสีห์ 2019” ( KOCHA SINGA 2019 ) ซึ่งเป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยกองพันทหารราบ ที่ทั้งสองประเทศดำรงความร่วมมือมาตั้งแต่ปี2540 จนปัจจุบัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ

และ การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองกำลังทางบก สหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก ภายใต้รหัส “ Lightning Forge “ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 20พฤษภาคม – ๗ 7มิถุนายน 2562 ณ ค่ายสกอร์ฟิลต์ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

และเป็นการฝึกครั้งแรกที่กองทัพบกไทยส่งกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 130 นาย เข้ารับการฝึกกับ กองพลทหารราบที่ 25 กองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก

การฝึก Lightning Forge ในครั้งนี้ มุ่งฝึกเพื่อเพิ่มทักษะด้านการรบ การศึกษายุทธวิธีรูปแบบต่างๆ การลาดตระเวนในภูมิประเทศที่มีความแตกต่าง การรบในสิ่งปลูกสร้าง เน้นการแก้ปัญหาของผู้บังคับหน่วย จากระดับผู้บัญชาการกองพล จนถึงผู้บังคับกองร้อย

หลังจากจบการฝึกจะมีการประเมินผลร่วมกันในช่วงเดือนกันยายน ที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม ( Joint Readiness Training Center ( JRTC ) รัฐหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย

การส่งกำลังพลเข้าร่วมในการฝึกผสมกับมิตรประเทศเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่มุ่งสู่การเป็น “Smart Soldier Strong Army” ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ทางด้านการทหารแล้ว ยังจะเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในงานด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพและประเทศ ต่อไป

error: Content is protected !!