วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ยังใช้บิน ได้อยู่

25 เม.ย. 2019
223

 

ทัพฟ้า ส่ง Peace Maker เครื่องบิน AU-23A อายุ47 ปี บินกระจายเสียงรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมจัดเครื่องบิน Alpha Jet บินทำฝนหลวง ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ทำการบินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและจัดชุดแพทย์พยาบาลให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ

และ จัดเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) จากหน่วยบิน ๕๐๑๑ ทำการบินกระจายเสียงรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ ๓ โดยวางกำลัง ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) จำนวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พร้อมเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ ร่วมปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ ด้วยการใช้วิธีโจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อเร่งกระบวนการทำให้ผลึกน้ำแข็งที่มีแนวโน้มจะตกลงมาเป็นลูกเห็บเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำและตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน

error: Content is protected !!