วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ศตก.ทัพไทย ถกวางแผนฝึกร่วมกับจีน ต่อต้านก่อการร้าย กรอบ อาเซี่ยน พลัส

24 เม.ย. 2019
100

 

“บิ๊กโป๊ป” พล.ท.ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.
ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย (ผบ.ศตก.) บก.ทัพไทย ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ RADM HU GANGFENG หน.คณะฝ่ายจีน ประชุมทวิภาคี ไทย – จีน ในกรอบการประชุมวางแผนการฝึกขั้นกลาง ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประขุม รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ที่ ALPHA โรงแรม.พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ

โดยมี สำนักนโยบายและแผน กลาโหม(สนผ.กห.) และ กรมยุทธการทหาร ร่วมด้วย

error: Content is protected !!