วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

องคมนตรี พลากร” อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบ ผู้ประสบวาตภัยอ.สันป่าตอง เชียงใหม่

24 เม.ย. 2019
180

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดย สำนักงานทหารพัฒนาภาค3 นทพ. จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ และชุดเคลื่อนที่เร็ว ศบภ.สนภ.3 นทพ. บริการอาหาร จำนวน 1,000 กล่อง ให้กับประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทาน ที่ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

error: Content is protected !!