วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

รับหน้าบ้าน ใหม่โล่ง โปร่ง !!เตรียม รับพระบรมฉายาลักษณ์ ใหม่

24 เม.ย. 2019
95

ทำเนียบฯ จัดหน้าบ้าน บ้านนรสิงห์ ตึกไทยคู่ฟ้า ใหม่ นำพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ออก เพื่อเตรียมเปลี่ยน พระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ แล้ว ตั้งกระถางต้นไม้ ใหม่ แทน ทำให้หน้าบ้าน โล่ง โปร่ง ลมพัดผ่าน

เตรียมพื้นที่ รองรับ ช่วงงานพระราชพิธีฯ

error: Content is protected !!