วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค4- ผบ.กกล.ทบ.ภาคสนามฯ” เตรียม ประชุมRBC ไทย-มาเลเซีย

23 เม.ย. 2019
244

 

แม่ทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 /ผบ.ศปก.ทภ.4/ประธาน คณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค(กชภ.ฝ่ายไทย) ต้อนรับ พล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผบ.กกล.ทบ.สนามภาคตะวันตกมาเลเซีย/ประธาน กชภ.(ฝ่ายมาเลเซีย) เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ครั้งที่ 109 ที่ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ซึ่งเป็นการประชุมแบบแยกฝ่าย ก่อนจะประชุมร่วมกันระหว่าง ไทยและมาเลเซียในวันพรุ่งนี้

โดยการประชุมนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ภายใต้กรอบของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ที่มีหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยุติปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนเป็นการร่วมมืออันดีระหว่างกัน อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

error: Content is protected !!