วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแดง”สั่งกองกำลังชายแดนสกัดกั้น อาวุธสงคราม-ยาเสพติด-สิ่งผิดกฎหมาย

23 เม.ย. 2019
87

“บิ๊กแดง”สั่งกองกำลังชายแดนสกัดกั้น อาวุธสงคราม-ยาเสพติด-สิ่งผิดกฎหมาย มา บั่นทอนความสงบสุขของบ้านเมือง หลัง 6 เดือน ยึดยาบ้า 141 ล้านเม็ด

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้กองกำลังชายแดนกองทัพบก และหน่วยทหารในพื้นที่ตอนใน ดำรงความต่อเนื่องในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด อาวุธสงคราม และสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเต็มที่

ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยและป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาบั่นทอนความสงบสุขของบ้านเมือง

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. ระบุว่า ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยให้ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในทุกมิติ โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติด ไว้ที่แนวชายแดน ด้วยการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดน
และตลอดแนวลำน้ำโขง การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณด่านพรมแดน ตามช่องทางธรรมชาติ และตามเส้นทางคมนาคม

การสนธิกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย การสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในปฏิบัติการติดตามขบวนการยาเสพติด

รวมถึงการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเพิ่มวิธีป้องกันการลักลอบส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ผ่านธุรกิจ รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และระบบขนส่ง ควบคู่กับการติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อขยายผลไปถึงผู้ต้องหา หรือขบวนการอันเป็นต้นตอของการกระทำผิดกฎหมายให้ได้ครบถ้วน

โดยที่ผ่านมามาตรการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าวประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี

​ผลจากการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดต่อเนื่อง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562 กองกำลังชายแดนกองทัพบก ตรวจพบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดจำนวน 2,975ครั้ง สามารถยึดของกลางยาบ้า 141,705,817 เม็ด, ยาไอซ์ 1,227 กิโลกรัม, กัญชา 14,436 กิโลกรัม, เฮโรอีน376 กิโลกรัม, พืชกระท่อม 20,880 กิโลกรัม

การปราบปรามอาวุธสงครามยึดของกลาง อาวุธปืน 14 กระบอก, ลูกระเบิดขว้าง 3 ลูก พร้อมกระสุนจำนวนหนึ่ง

ส่วนการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร สามารถจับกุมผู้กระทำผิดและยึดของกลางได้หลายรายการ เช่น ข้าวเปลือก 172ตัน, หอมแดง 45ตัน, ยางพาราแผ่น 47 ตัน, เมล็ดข้าวโพด 71 ตัน และกระเทียม 20 ตัน เป็นต้น

error: Content is protected !!