วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

ทัพไทย จัด ประชุม AAPTC ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิก 23 ชาติร่วม

23 เม.ย. 2019
212

ทัพไทย จัด ประชุม AAPTC ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิก 23 ชาติร่วม ถกหาแนวทาง รับมือ ภารกิจ UN Peace Keeping

พลเอกชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เปิดการประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิกAAPTC 2019 ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

โดยมี ผู้แทนสมาชิก 23 ประเทศ ผู้สังเกตการณ์2 ประเทศ และผู้แทนสหประชาชาติ เข้าร่วม 23- 26 เมษายน 2562

ในหัวข้อประชุม “Stepping up to the challenge the Asia-Pacific response to increasing effective performance in United Nations Peacekeeping Operations”

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือการฝึกอบรมกำลังพลให้มีความสามารถตอบสนองต่อมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพ และการรักษาสันติภาพ ซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม

โดยมีการบรรยาย โดยผู้แทนสหประชาชาติ สมาชิก หน่วยงานระหว่างประเทศ. การประชุมกลุ่ม สัมมนา การอภิปราย และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

error: Content is protected !!