วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ดอกเตอร์

21 เม.ย. 2019
158

ยินดี กับ…..”เจ้ากรมตุ่ม” พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ที่ สอบ ปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผ่านแล้ว…. เพื่อน พี่น้อง ร่วมยินดี !!!…”เจ้ากรมตุ่ม”ขยันศึกษาหาความรุ้ ได้ปริญญาตรี และโท หลายใบ หลายสถาบัน แล้วนะเนี่ย!! จนมาทำ ปริญญาเอก…. ใบแรก เป็น “ดอกเตอร์ เจ้ากรมตุ่ม” แล้ว จ้า

error: Content is protected !!