วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

Unseen หลังกลาโหม …เนรมิต ลุคใหม่ คลองหลอด !!

 

หลังการปรับภูมิทัศน์ใหม่ ทาสีอาคารกลาโหม 132 ปี และปรับริมคลองหลอด หลังกระทรวง ใหม่ นำสายไฟลอดใต้ดิน ขุดลอกคูคลอง และ ปรับพื้นถนน และต้นไม้ริมคลองใหม่….โดยมี บิ๊กณัฐ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ควบคุมดูแล ด้วยตนเอง อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ร่วมกับ “จิตอาสาฯ” ทำความสะอาด มาในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา…… จนได้เห็น ความสวยงาม แบบนี้ มุมใหมที่ไม่เคยเห็น ……เตรียมรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพจ-กกล.รส.

error: Content is protected !!