วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทัพเรือภาค3 เตรียมใช้”เรือ ต.991” ลาก “บ้านลอยน้ำ” Seasteading เข้าฝั่งภูเก็ต พรุ่งนี้ .

19 เม.ย. 2019
88

ทัพเรือภาค3 เตรียมใช้”เรือ ต.991” ลาก “บ้านลอยน้ำ” Seasteading เข้าฝั่งภูเก็ต พรุ่งนี้ …ชี้เป็นอันตรายต่อเส้นทางเดินเรือ และอยู่ในเขตทะเลต่อเนื่อง ของไทย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จะทำการลาก “บ้านลอยน้ำ Seasteading” จากบริเวณ พิกัด ละติจูด 7 องศา 29.37 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 98 องศา 34.81 ลิปดาตะวันออก หรือ บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชาใหญ่ ระยะห่างประมาณ 14 ไมล์ทะเล ซึ่งพิกัดดังกล่าว อยู่ในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย กลับเข้าฝั่ง โดยใช้ เรือ ต.991 เพื่อไม่ให้เป็นอันตราย ต่อเส้นทางเดินเรือ และนำมารอ ในระหว่างการดำเนินคดี ….ในเช้าวันเสาร์ 20 เมย.2562

error: Content is protected !!