วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“องคมนตรี ” ลงพื้นที่ ระนอง เปิดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริก

19 เม.ย. 2019
154

“องคมนตรี โชย” ลงพื้นที่ ระนอง เปิดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริก พร้อม ระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามโครงการพระราชดำริ และพบปะราษฎร….แม่ทัพภาค4 ร่วมคณะ

“บิ๊กโชย” พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ เขตพื้นที่ จ.ระนอง

ที่ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี

และโครงการฝายคลองหินเพิง และระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง

โดยองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ พร้อมทั้งพบปะราษฎรที่ได้ประโยชน์จากโครงการ

ก่อนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ต้อนรับและร่วม คณะลงพื้นที่

error: Content is protected !!