วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

KK กลับถิ่น!!

19 เม.ย. 2019
421

 

“ผบ.กองกำลังเทพสตรี” เยี่ยมชายแดนทางทะเล ที่ ทบ.รับผิดชอบ ที่ จ.ระนอง ทั้ง “ชวน.4105 บ้านน้ำทุ่น -ชฝต.4108 เกาะตาครุฑ-จุดตรวจเกาะสะระนีย์-ร้อย ร. 2521”

“K.K.” พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.พล.ร.5 และ ผบ.กองกำลังเทพสตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ “ชวน.4105 บ้านน้ำทุ่น “ ชฝต.4108 เกาะตาครุฑ และ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ และ ร้อย ร. 2521 วัดมัชฉิมเจริญธรรม จ.ระนอง เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามกรอบ พันธกิจ 3 ประการ ของ ศปก.ทบ.

ทั้ง การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดน, การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติด

รวมถึงเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและสิ่งอุปโภค ให้กับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

โดยมี พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.ร.25 ,ต้อนรับ

ทั้งนี้ เป็นการ กลับถิ่นเก่า เพราะ พลตรีเกรียงไกร ก็เคยอยู่ที่นี้มาก่อน เคยเป็น ผบ.ฉก.ร.25 แบบที่เรียกว่า เดินมาจนปรุ ลาดตระเวนมาทุกซอกมุม หลับตา นึกภาพออกทุกตารางนิ้ว

error: Content is protected !!