วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

“นายกฯบิ๊กตู่” ขอบคุณ ลูกทัพฟ้า

09 เม.ย. 2019
116

 

พลเอกประยุทธ์ กล่าวในงานวันกองทัพอากาศ 104 ปี ว่า ขอชื่นชมและขอบคุณกำลังพล ทหารอากาศทุกคน ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยความวิริยอุตสาหะ ทุ่มเทและเสียสละ จนสามารถปฏิบัติภารกิจในทุกๆ ด้าน ที่ได้รับมอบหมายมีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และขอให้ทุกท่านน้อมนำแนวทางพระราชทานจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนภารกิจในด้านการช่วยเหลือประชาชนและผสานการพัฒนากองทัพอากาศในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภารกิจกองทัพอากาศให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมั่น มั่นคง มั่นใจ ของวิสัยทัศน์ ในการพัฒนากองทัพอากาศ สู่การเป็น”กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซี่ยน” และร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

error: Content is protected !!