วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพ4-บิ๊กเมา” ร่วม งาน “ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า PNYS”Pattani-Narathiwas-Yala-Songkhla

07 เม.ย. 2019
88

 

บิ๊กเมา พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมงาน “ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า PNYS” 2562 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และ เพื่อให้โอกาส และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้แทนจุฬาราชมนตรี,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำศาสนา ร่วมงาน

โครงการ “ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า” เป็นการระดมทุน ของผู้มีเจตจำนง ต่อเด็กกำพร้า ผู้สูญเสียบิดาหรือมารดา เด็กผู้ยากไร้ และเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมา ได้มีความหวัง มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมที่สำคัญ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กกำพร้าให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

แม่ทัพภาค4 กล่าวว่า “การจัดงานเพื่อระดมทุนภายใต้งาน ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า PNYS ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการนำทุนที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา นำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เห็นถึงการเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเด็ก และเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

error: Content is protected !!