วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

สหรัฐฯ เตรียมส่งเรือดำน้ำ ร่วมฝึก เกมซ่อนหา กลางทะเลอันดามัน กับ ทัพเรือไทย ในฝึก GUARDIAN SEA 2019 เปิดฉาก 7-11 เมย.

06 เม.ย. 2019
296

 

กองทัพเรือไทย ยังไม่มีเรือดำน้ำ ก็ต้องฝึกกับ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และเรือดำน้ำสหรัฐฯ ไปก่อน โดยจะทำการฝึกผสม Guardian Sea 2019 กันอีกครั้ง 7-11 เมย.นี้

โดยในปีนี้ทางกองทัพเรือสหรัฐฯส่ง เรือส่งกำลังบำรุง USNS GUADALUPE T-AO 200 และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ (SSN) มาร่วมฝึก

ส่วน ทัพเรือไทย มี เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงล่องลม และ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือด้ำ แบบ S-70B ร่วมฝึก

โดยทำการฝึกในบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน เพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนการปราบเรือดำน้ำ และการฝึกปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง บริเวณฝั่งอันดามัน

โดย กองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ซึ่งมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1
เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian sea 2019

ทั้งนี้มีเพื่อให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ของการปฏิบัติงานทางเรือสาขาต่างๆ ขั้นตอน/วิธีการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพเรือไทย กับเรือผิวน้ำ อากาศยาน และเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรือดำน้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน (พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพล
ของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

โดยมีฝึกความคุ้นเคยกับเรือดำน้ำ
​ฝึกติดตาม และวิเคราะห์เป้าเรือดำน้ำ
​ฝึกการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าเรือดำน้ำ และขั้นต่อตีเรือดำน้ำ เป้าเรือดำน้ำ ฝึกสถานการณ์คุ้มกันระบบเรือ จากการโจมตีของเรือดำน้ำ การถ่ายรูปกระบวนเรือฝึกทางอากาศ

ทั้งนี้การฝึกการทำงานร่วมกับเรือดำน้ำ เพื่อเตรียมการ ด้านกำลังพล และ ความรู้ สำหรับ เรือดำน้ำ และได้ฝึกร่วมกับ ทร.อเมริกา เพิ่มพูนความรู้และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและยังได้ฝึกทบทวนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันกระบวนเรือ และการฝึกปราบเรือดำน้ำ โดยเป็นการฝึกกับเรือดำน้ำจริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำ

ที่น่าจับตามอง คือ ในปี 2566 เมื่อทร.ไทย ได้รับเริอดำน้ำ S 26T จาก จีน. แล้ว ทร.ไทย จะมีการฝึก ระหว่าง เรือดำน้ำ จีน และสหรัฐฯหรือไม่

error: Content is protected !!