วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

นทพ.ติวเข้ม ชุดปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

05 เม.ย. 2019
143

 

“บิ๊กเจอร์รี่”พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)จัดอบรมชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง 675 นาย เพื่อดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคงสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรักสามัคคี และทำความดีเพื่อสังคม

ผบ.นทพ. เน้น การให้ความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล

การให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครอง โดย นายสมชาย แสวงการ

error: Content is protected !!