วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ไซเบอร์ มีความร้ายแรง กว่าอาวุธ”

05 เม.ย. 2019
382

 

“การปฏิบัติการไซเบอร์ คือ เทคโนโลยี + จิตสำนึก จะต้องเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง”

“ไซเบอร์ คือ อนาคตแห่งความมั่นคงที่แท้จริง”

“รอเงสธ.เบิร์ด” พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร กล่าวในการประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ 2/2562 ที่ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม

กองทัพไทย เดินหน้า สร้างกำลังพล รับCyber Warfare สร้าง RTARF Cyber Certification หวังสร้างมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์รองรับ พรบ.รักษาความมั่นคงไซเบอร์
ประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย

error: Content is protected !!