วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

รองผบ.ทอ.”เป็นตัวแทนทัพฟ้า รับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีระบบการตรวจสอบภายใน และGood Governance จาก”นายกฯ”

04 เม.ย. 2019
288

บิ๊กโหน่ง พล.อ.อ.ชายญฤทธิ์ พลิกานนท์ รอง ผบ.ทอ. เป็นตัวแทน ทอ. รับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.มอบรางวัล

โดยของ ทอ.มีระบบการตรวจสอบภายใน และGood Governance

ปีนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 27 หน่วยงาน 31 รางวัล เช่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น

error: Content is protected !!