วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ปลัดฯณัฐ” ถก ADSOM เจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน รับมือภัยคุกคามข้ามแดน บทบาททหาร แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing

 

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการปร8ะชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting : ADSOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา(ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting – Plus : ADSOM – Plus) ที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 2-5 เมย.2562

โดยมี กลาโหม จากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน 130 นาย เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ในระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ADMM ในเดือนกรกฎาคม และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาในปลายปีนี้

ไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้เสนอแนวความคิดในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมอาเซียนในปี 2562 ภายใต้แนวความคิด “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเน้น การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความร่วมมือต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่อง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

รวมทั้งได้เสนอความริเริ่มของความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ได้แก่ การประเมินผลความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามข้ามแดน และบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)

​​นอกจากนั้น ประเทศสมาชิกได้ให้การสนับสนุนร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน และแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน ตามข้อเสนอของไทย โดยต่าง เห็นพ้องถึงความสำคัญในการจับมือกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคมีความคงทนถาวร และต่างให้ความสนใจในการแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

error: Content is protected !!