วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

EUสหภาพยุโรป พร้อมเป็นpartnership กับไทย เดินหน้า แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ให้ไทย เป็นต้นแบบ

EU สหภาพยุโรป พร้อมเป็นpartnership กับไทย เดินหน้า แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ให้ไทย เป็นต้นแบบ แก้IUU Fishing เตรียมยกเป็นวาระ ในที่ประชุมAsean …จัดประชุมการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย 3-4 เม.ย.62

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกศและรมว.กลาโหม ต้อนรับ และหารือ กับ นาย Joao Aguiar Machado ,Director general for Mari time Affairs and Fisheries of European Commission ปลัดกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป และคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ( DG MARE )

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห.เปิดเผยว่า นาย Joao Aguiar Machado ได้กล่าวแสดงความขอบคุณไทย. ถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU ) ที่ผ่านมา

พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทนำที่เข้มแข็งของไทย ในการผลักดันแก้ปัญหาดังกล่าวในภูมิภาคในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียน

โดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรป มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ระหว่าง 3-4 เม.ย.62

พร้อมกันนี้ ได้หารือร่วมกันถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายในการแก้ปัญหา IUU ในอนาคต โดยเฉพาะ ความต่อเนื่องในการดำรงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนอกน่านน้ำไทย

ซึ่งสหภาพยุโรป พร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนและสนับสนุนการขับเคลื่อนของไทยในการผลักดันแก้ปัญหาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

พล.อ.ประวิตร’ กล่าวขอบคุณ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ที่สนับสนุนไทยในการการแก้ปัญหา IUU ที่ผ่านมา เป็นผลให้การทำประมงของไทยสามารถยกระดับสู่ความเป็นสากล ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิรูปการประมง IUU โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายในการก้าวเข้าสู่การเป็น IUU – Free Thailand โดยต้องการจัดระเบียบและพัฒนาระบบการทำประมงของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ มุ่งเน้นการมีและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักกฎหมายสากล

โดยมิติในประเทศ ถือเป็นความท้าทายร่วมกันของภาครัฐและภาคการประมงของไทยที่ต้องปรับเปลี่ยน เรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกัน เพื่อเฝ้าระวังและยกระดับการทำประมงสู่ความเป็นสากลและยั่งยืนต่อไป

สำหรับมิติต่างประเทศ ไทยพร้อมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาเซียน ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหา IUU ในภูมิภาคไปด้วยกัน และพร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ในการเสริมสร้างพัฒนาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกันไป

error: Content is protected !!