วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

จาก แขวงนครไชยศรีไป ทุ่งสองห้อง

31 มี.ค. 2019
453

 

จากนี้ไป คดีความมั่นคง จะไปอยู่ที่
เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง
เปลี่ยนชื่อใหม่ จาก “เรือนจำชั่วคราว แขวงถนนนครไชยศรี”…. เป็น”เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง”หลังย้าย พัน ร.มทบ.11 ไปแทน ทม.ร.1พัน2รอ. แจังวัฒนะ

‪ก.ยุติธรรม ออกประกาศ เปลี่ยนชื่อและที่ตั้ง เรือนจำคดีความมั่นคง‬ จาก “เรือนจำชั่วคราว แขวงถนนนครไชยศรี”.เป็น”เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง” ‬

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง : กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวขึ้นใหม่ ในพื้นที่ พัน.ร.มทบ.11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 12.64 ตารางวา เรียกชื่อว่า เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง” มีอาณาเขตตามแผนที่ แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อควบคุมผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

สำหรับเรือนจำชั่วคราว แขวงถนนนครไชยศรี ให้มีฐานะเป็นเรือนจำ ชั่วคราว ไปจนกว่าจะดำเนินการย้ายผู้ต้องขังแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รมว.ยุติธรรม

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทัพบกได้มีการ ทะยอย ย้ายกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 จาก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ไปยัง กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.ร.1พัน2 รอ.).จึงต้องมีการย้ายเรือนจำไปด้วย จึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อเรือนจำตามสถานที่ตั้งใหม่

โดยกองพันหารราบที่2 กรมทหารราบที่1 มหาดเล็กราชวัติลบรักษาพระองค์จะย้ายมาอยู่ที่ มทบ.11 นี้แทน

มทบ.11 เคยเป็นสถานที่ควบคุมตัวและเรียกบุคคลไปปรับทัศนคติในช่วงเกือบ5 ปีของคสช.

error: Content is protected !!