วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทอ.” มอบรางวัล ทหารอากาศดีเด่น ในงานวันที่ระลึก ทอ.105 ปี

27 มี.ค. 2019
1442

 

“บิ๊กต่าย”พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” ที่ บก.ทอ.

โดยมีการ มอบรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ 2561 ได้แก่

– นาวาอากาศเอก ฉัตรชาย ธานีรัตน์ สังกัด กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

– นาวาอากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม สังกัด กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

– นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

– นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน สังกัด กองบิน 7

– นาวาอากาศเอก นคร บุญมี สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ

– นาวาอากาศตรี เมษัณฑ์ ธรรมวิชัย สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

– พันจ่าอากาศเอก สงวนศักดิ์ สาสุวรรณ์ สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ

– จ่าอากาศเอก อานนท์ คำมณี สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

– จ่าอากาศโท ชาญชัย ใสศรีสุข สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ

– จ่าอากาศโท ลาภิน ช้อยเครือ สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

error: Content is protected !!