วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“ศึกสายเลือด เตรียมทหาร” ภาคต่อ!!

27 มี.ค. 2019
130

“ผบ.สูงสุด” เตรียม ถก ผู้บัญชาการทหาร คุยผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.สายเลือดเตรียมทหาร 18,20 กำหนด ท่าทีกองทัพ หลังเลือกตั้ง พร้อม แจงเหตุ ปลดชื่อ”ทักษิณ ชินวัตร” เตรียมทหาร10 ออกจากทำเนียบฯศิษย์เก่าดีเด่น และเรียกคืน รางวัล “เกียรติยศจักรดาว” …..

แต่ที่ถูกบันทึกไว้ โดยไม่อาจลบล้างได้คือ “ทักษิณ” เป็น นายกฯจากการเลือกตั้ง ที่เป็น เก่ารร.เตรียมทหาร คนแรก

“นาย ทักษิณ ชินวัตร” ถือเป็นนายกรัฐมนตรี จากการเลือกตั้ง ที่เป็นศิษย์เก่า รร. เตรียมทหารคนแรก โดยได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2534

ต่อมา ใน ปี 2554 ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวสาขาการบริหารจัดการ

“บิ๊กกบ” ผบ.สูงสุด เตรียมเรียกประชุม คณะผู้บัญชาการทหาร วาระพิเศษ เพื่อแถลงท่าทีกองทัพต่อสถานการณ์ในช่วงหลังเลือกตั้ง และ การปลดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” จากการเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น และเรียกคืนรางวัล เกียรติยศจักรดาว ชี้ คณะกรรมการมูลนิธิรร.เตรียมทหาร ตั้งกฏ หากผู้ที่ได้รับรางวัล ประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน และประเทศชาติ ถือขัดต่อระเบียบฯ แถม ถูกปลดถอดยศ มีคดีติดตัว โดนลงโทษคุก2ปีด้วย

มีรายงานข่าวจากกองบัญชาการกองทัพไทย ว่า คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มี “บิ๊กกบ” พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การประชุมคณะ กรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

โดย มีมติ ให้ ถอดชื่อ”ทักษิณ ชินวัตร” ออกจาก ศิษย์เก่าดีเด่นรร.เตรียมทหาร เรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษ หนีคดี ถูกถอดยศตำรวจ และถูกพิจารณาจำคุก 2 ปี

คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติให้เพิกถอนชื่อและคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวจาก “นายทักษิณ ชินวัตร” ศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่ 10

ทั้งนี้ ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัล กล่าวไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว

ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ในทางเสียหายในสังคมทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

หากผู้ที่ได้รับรางวัล มีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบฯ

ขั้นต้นที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณา ขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเรื่องการถอดถอน พันตำรวจโททักษิณชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
และถูกถอดยศเมื่อ 5 กันยายน 2558

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อ 21 ตุลาคม 2551 ว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก2 ปี

จึงมีมติให้คืนรางวัล “นายทักษิณ ชินวัตร” ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุม

ทั้งนี้มีรายงานว่า พลเอกพรพิพัฒน์ จะเชิญ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ ผบ.ตร. จะไปซ้อมกระบวนพระราชพิธีฯ และ ประชุม “คณะผู้บัญชาการทหาร” ที่ ร.11 รอ. กำหนดท่าทีกองทัพต่อสถานการณ์ทางการเมือง หลังการเลือกตั้ง และชี้แจง กรณีเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว จาก “นายทักษิณชินวัตร”

error: Content is protected !!